T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
TRABZON / ORTAHİSAR - Trabzon Merkez Fen Lisesi

Okul Aile Birliği Genel Kurul Toplantısı

Okulumuz Aile Birliği'nin 2019/2020 Eğitim öğretim Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı 06 Ekim 2019 Pazar günü saat: 11:00'de okulumuz Konferans salonunda aşağıdaki gündem ile  yapılacaktır. 

Gündem:

1. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,

2. Açılış konuşması,

3. Katılımcıların tespiti yoklama,

4. Okul Aile Birliği yönetim ve denetim kurulu oluşturulması,

a) Divan Başkanı ve Kâtip Seçimi (Açık oyla veli üyeler arasından bir Divan Başkanı ve bir Kâtip seçilir, Okul A. B. Yön. Madde 10)

b) Yönetim Kurulu Seçimi (Yönetim kuruluna anne veya baba olan veliler ile istemeleri halinde okul yaptırarak Bakanlığa bağışta bulunan hayırseverler arasından beş asıl, beş yedek üyeyi açık oylamayla seçmek,  (Okul A. B. Yön. Madde 11)

c) Denetim Kurulu Seçimi(Denetleme kuruluna öğretmenler kurulunca seçilen iki asıl, iki yedek öğretmen dışında, veliler arasından bir asıl, bir yedek üyeyi açık oylamayla seçmek. (Okul A. B. Yön. Madde 11)

5. Yönetim ve Denetim Kurulu Faaliyet Raporu ve İbrası (Bir önceki döneme ait yönetim ve denetleme kurulu faaliyet raporlarını görüşmek ve ibra etmek, (Okul A. B. Yön. Madde 11)

6.  2019/2020 Tahmini Bütçenin Görüşülmesi (Okul ve öğrencilerin ihtiyaçlarını dikkate alarak yönetim kurulunca hazırlanan tahmini bütçeyi görüşmek, Okul A. B. Yön. Madde 11)

7. İhtiyaçların giderilmesine yönelik yönetim kurulunu yetkilendirilmesi, 

(Okul A. B. Yön. Madde 11)

8. Okulun eğitim ve öğretimde kalite ve başarısının yükseltilmesine ilişkin öneriler, (Okul A. B. Yön. Madde 11)

9. Kurul ve komisyonlara öğrenci velisi seçimi,

a) Zümre başkanları Kurulu toplantısına gözlemci olarak (2) iki üye (EBEKY-14)

b) RPDH komisyon çalışmaları için (1) bir üye (RPDHY-45)

c) Kütüphane kaynakları tespiti ve seçimi komisyonuna (1) bir üye (OKY-10)

d) Okul kantinini denetim komisyonuna (1) üye (2007/33)

f) Disiplin kuruluna 1 asil, 1 yedek üye seçimi,

f) Sosyal etkinlikler kuruluna (2) iki üye (SEY-8)

g) Okul gelişim yönetim ekibine temsilci en az (2) üye 

h) Stratejik Planlama Ekibine 1 asil, 1 yedek üye   

h) Öğrencilerin sosyal etkinlik çalışmalarına yardımcı olacak gönüllü veli (SEY-9)

10.  Kapanış 

11 .  Veli Öğretmen görüşmesi

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 16.09.2019 - Güncelleme: 16.09.2019 15:26 - Görüntülenme: 130
  Beğen | 1  kişi beğendi